20 abril, 2018

LÍNIES DE VIDA I SEGURETAT

EN VERTICAL SBD realitza instal·lació de línies de vida (horitzontals i verticals), escales i baranes.

Instal·lem escales d’accés a cobertes amb o sense protecció dorsal segons normativa, homologades i certificades.

Les baranes s’adapten a tot tipus de cobertes ja que disposen de barres regulables en alçada, esquilles articulades, diferents posicions de fixació, …

Oferim la instal·lació de passarel·les en cobertes fràgils o lliscants, poden ser d’alumini, d’acer inoxidable, i autoadhesives sintètiques.

Les línies de vida són dispositius de seguretat individual que es troben instal·lats en els casos que no és possible la instal·lació de sistemes col·lectius, permeten als operaris realitzar treballs en altura de manteniment i reparació sense risc de caiguda.

Les línies de vida que instalem compleixen la norma EN795 i estan certificades i homologades, són aptes per instal·lar sobre tot tipus d’edificis: industrials, d’habitatges i en obra civil. I s’adapten a tot tipus de suports: estructures de formigó, metall, fusta, … i es poden instal·lar a l’interior o a l’exterior.

Subministrem punts d’ancoratge i rails de treball que es poden fixar en superfícies horitzontals, verticals o inclinades.

 

DEMANA PRESSUPOST

icono telefono  663 195 087

Icono de correo electrónico  info@enverticalsbd.com

MANTENIMENT I CERTIFICATS

Finalitzada la instal·lació del nostre material, proporcionem al client la lliurament dels certificats dels materials i els manuals d’ús i manteniment.

Recomanem la realització del manteniment anual dels elements instal·lats, i informem que l’instal·lació de línies de vida obliga al client a la revisió anual dels elements instal·lats per personal autoritzat per l’empresa proveïdora del material.

Els nostres proveïdors ens qualifiquen com a professionals aptes per a la certificació dels seus materials.

LÍNIES DE VIDA

Les línies de vida estan formades per elements d'ancoratge que sostenen un cable de seguretat pel qual llisca l'EPI de subjectivitat obligatòria, facilitant els desplaçaments a les zones de treball amb total seguretat.

ESCALES

Les nostres escales s'adapten a tot tipus de paraments i cobertes, ja que disposen de diferents elements (ponts d'embarcament, replans, portes anti- intrusió...) que fan de les nostres escales aptes per a tot tipus d'edificis públics o privats.

BARANES I PASSAREL.LES

Disposem de baranes rectes o inclinades amb fixació lateral o un sòl, amb sócol o sense. Baranes autoportants amb muntants lastrades per un bloc de formigó que permeten una instal·lació sense cap tipus d'afectació al edifici. També oferim baranes abatibles que plegades no són visibles, no afecten a l'estètica de l'edifici.

Procediment de treball de EN VERTICAL SBD

EN VERTICAL SBD realitzem un estudi de les zones a protegir, proporcionant als nostres clients la proposta més adequada per cobrir les seves necessitats. Tant amb la documentació proporcionada pel client o realitzant visita a les instal·lacions realitzem una proposta d’instal·lació de sistemes de seguretat, la que el nostre equip tècnic considera més adequada en funció del tipus de coberta i els treballs a realitzar en aquesta. 
Una vegada recaptada la informació i realitzat l’estudi fem lliurament de la proposta.

Líneas de Vida, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Escales i altres elements de Protecció